Kozłowiecki Park Krajobrazowy utworzono w celu ochrony Lasów Kozłowieckich – największego kompleksu leśnego w okolicach Lublina w pobliżu Kozłówki – wraz ze śródleśnymi łąkami, bagnami, stawami i enklawami rolniczo-osadniczymi.

Historia parku związana jest nieodłącznie z historią pałacu i miasta. Jego najświetniejszy okres przypada na lata 1739-1839, gdy Lubartów był własnością Rodu Sanguszków. Po 1840 roku nastąpiły częste zmiany właścicieli, a po tragicznym pożarze pałacu 1935 roku park stał się własnością miasta.

Dolina Wieprza stanowi wschodnią część krajobrazu Miasta Lubartów. Wieprz to trzecia co do wielkości rzeka woj. lubelskiego, będąca prawym dopływem Wisły o długości 303 km i powierzchni dorzecza 10 422 km kw. Bieg rzeki jest kręty, obfituje w zakola i meandry. Bezpośrednio przy rzece znajdują się liczne starorzecza, częściowo zarośnięte i wypełnione wodą.

Lubartów to miasto, które posiada własne ścieżki rowerowe którymi możemy w bardzo sprawny sposób poruszać z jednego końca miasta na drugi. To już ponad 11 km ścieżek. Dodatkowo oferujemy Państwu magiczne wycieczki trasami rowerowymi w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym. Wtedy do przejechania łącznie mamy aż 136 km. Szczegóły dotyczące tras dostępne są tutaj >>>>